برخی از خدمات درمان شرکت sos کمک رسان ایران

جهت مشاوره و نحوه عضویت و استفاده از خدمات شرکت کمک رسان ایران sos، با شماره های زیر تماس بگیرید

شماره تماس : 22758481-021

شماره همراه :09122071370

ارائه خدمات درمانی sos کمک رسان ایران

پزشک در منزل، خدمات دندانپزشکی، خدمات درمان تکمیلی انفرادی و خانواده، خدمات کمک رسانی حقوقی، امداد و انتقال هواپیمایی، کمک رسان اتومبیل، خدمات بیمه مسافرت و حوادث مسافرتی

شماره تماس : 22758481-021

شماره همراه :09122071370

بیمه sos

شماره تلفن ثابت : 22758481-021

شماره همراه :09122071370

درخواست

صدور بیمه های

درمان، تکمیل درمان، دندانپزشکی، پزشک در منزل، مسافرتی و حوادث و sos

بیمه تکمیلی درمان sos کمک رسان

شرکت خدمات کمک رسان ایران sos

تعرفه بیمه sos در سال 1400

تعرفه عضویت بیمه sos در سال 1400

خدمات کمک رسان درمان sos گروهی شرکت های کوچک و بزرگ

بیمه درمان sos کمک رسان

خدمات شرکت کمک رسان ایران، درمان انفرادی و خانواده

بیما رستان ها و مراکز درمانی طرف قرارداد با بیمه sos

خدمات درمان تکمیلی انفرادی sos و درمان تکمیلی خانواده، خدمات ویزیت و پزشک در منزل، خدمات حقوقی، خدمات حوادث مسافرت، جبران هزینه های بستری، جراحی، سرپایی


تامین هزینه درمان در خارج از کشور
تهیه و ارسال داروی کمیاب
خدمات پزشکی در منزل
اخذ نظریه دوم پزشکی
کمک رسانی کامپیوتر
انتقال پزشکی هوایی
کمک رسانی حقوقی
نظارت بر درمان
راهنمایی پزشکی
بیمه های مسافرت
اطلاعات بیشتر

مراکز طرف قرارداد با بیمه sos

مراکز درمانی و بیمارستان های طرف قرارداد با بیمه sos

بیمه تکمیلی انفرادی sos کمک رسان

خدمات درمان تکمیلی انفرادی sos و درمان تکمیلی خانواده، خدمات ویزیت و پزشک در منزل، خدمات حقوقی، خدمات حوادث مسافرت، جبران هزینه های بستری، جراحی، سرپایی، هزینه های زایمان و سزارین، خدمات کمک رسانی اتومبیل، امداد هوایی