بیمه درمان مسافرت sos کمک رسان

بیمه درمان مسافرت sos کمک رسان

بيمه مسافرت sos (مسافران خروجي)‏

بیمه درمانی چيست؟ هر حادثه و مشکلي دور از وطن به علت عدم آشنايي با محيط و شرايط و احساس تنهايي ناخوشايندي دو چنداني خواهد داشت. شرکت کمک رسان ايران sos با سالها تجربه در ارائه خدمات بيمه مسافرتي خارجي در هر کجا از اين زمين کنار شما خواهد بود تا هرگز در زمان هاي دشوار احساس تنهايي نکنيد.

به عنوان يکي از اعضاي مرکزي IAG (گروه جهاني کمک رساني) و همچنين با داشتن قراردادهاي همکاري با نمايندگاني در تمام کشورها هنگام بروز دشواري ها با شما خواهيم بود .

کمک رسان ايران sos با سالها تجربه فعاليت در اين زمينه به عنوان خدمات دهنده به بيمه شدگان انواع شرکت هاي بيمه داخلي و خارجي قادر است در هر جايي از جهان خدمات مورد تعهد بيمه نامه را به بهترين نحو به بيمه شدگان عرضه نمايد.

با کمک رسان هيچ جا غريبه نيستيد.

مزاياي بيمه مسافرت sos چيست؟

کمک رسان sos اين امکان را براي شما فراهم مي کند که در زمان سفر خيال تان از اتفاقاتي که ممکن است براي شما اتفاق بيافتد راحت باشد. شرکت کمک رسان ايران sos قرارداد همکاري با نمايندگاني در تمام کشورها دارد و شما مي‌توانيد از پوشش هاي اين بيمه مسافرتي  تقريبا در همه کشورهاي جهان استفاده نماييد.

پوشش هاي بيمه مسافرت sos

- گم شدن بار مسافر.
- تاخير در رسيدن بار.
- پرداخت فوت بيمه شده.
- هزينه‌هاي فوري دندان پزشکي.
- گم شدن يا سرقت مدارک کنسولي.
- پرداخت هزينه‌هاي اضافي تاخير بار.
- پرداخت هزينه پوشش تاخير در حرکت وسيله نقليه سفر.
- پرداخت هزينه‌ هاي پزشکي، جراحي، داروخانه و بيمارستان.
- ارسال داروهاي ضروري به کشور مقصد براي فرد بيمه شده.
- جبران هزينه مراجعه فوري به پزشک يا بستري در بيمارستان.
- بازگرداندن جسد بيمه شده به ايران در صورت فوت بيمه شده در طول مسافرت.
- جبران هزينه ارسال پيامک هاي فوري و آدرس مراکز درماني و داروخانه و پزشکان و غيره.
- جبران هزينه انتقال يکي از بستگان بيمار از ايران به کشور مقصد براي  زماني که تعداد روزهاي بستري شدن بيمه شده در بيمارستان بيش از  روز باشد.

راهنماي استفاده از بيمه مسافرت sos  (مسافران خروجي)‏

What is health insurance?

Any incident or problem away from home will be doubly unpleasant due to unfamiliarity with the environment and conditions and the feeling of loneliness. Iran Sos Aid Company with years of experience in providing foreign travel insurance services will be by your side anywhere on this land so that you never feel alone in difficult times.

As a member of the IAG (Global Assistance Group) as well as having partnership agreements with representatives in all countries, we will be with you when difficulties arise.

With years of experience in this field as a service provider to the insured, all types of domestic and foreign insurance companies are able to offer the services promised by the insurance policy to the insured in the best way.

sos travel insurance coverage

- Loss of passenger luggage
- Delay in arrival of the load
- Insured death payment
- Immediate dental expenses
- Loss or theft of consular documents
- Pay additional costs for cargo delays
- Payment for travel vehicle travel delays
- Pay for medical, surgical, pharmacy and hospital expenses
- Sending essential medicines to the country of destination for the insured person
- Reimbursement of the cost of immediate visit to the doctor or hospitalization
- Return the insured body to Iran in case of death of the insured during the trip
- Reimbursement of the cost of sending instant text messages and addresses of medical centers, pharmacies, doctors and etc
- Reimbursement of the cost of transferring one of the patient's relatives from Iran to the destination country for when the number of days of hospitalization of the insured in the hospital is more than one day.

منبع : شرکت کمک رسان ايران

بیمه تکمیلی sos

نمایندگی ناجی کد 477

بیمه تکمیلی sos شرکت کمک رسان ایران

021-22229864sos

021-22611723sos

021-22758481sos

09353603834sos

آدرس sos : تهران

نمایندگی ناجی کد 477