کمک رسان ایران Iran Assistance

شرکت کمک رسان ایران Iran Assistance sos با اتکا, به شبکه خدماتی گسترده خود در سراسر کشور شامل 35 شعبه و شبکه قراردادی با صدها بیمارستان، درمانگاه، مراکز تشخیصی، آزمایشگاه و کلینیک ‌های دندانپزشکی، ( که در صفحه لیست مراکز درمانی و بیمارستان های طرف قرارداد با sos می توانید رویت نمایید) شریک مورد اعتمادی برای برون‌ سپاری بیمه های درمانی شرکت های بيمه به شمار می رود. شرکتهای بيمه با برون سپاری خدمات به بيمه گذاران درمانی خود از مزایای زیر برخوردار می‌ گردند:

خدمات کمک رسان ایران

درمان و امداد پزشکی

پزشک در منزل

بیمه دندانپزشکی Iran Assistance

کمک رسانی اتومبیل

خدمات مسافرت

خدمات آمبولانس

کمک رسانی حقوقی

کمک رسانی کامپیوتر

و غیره

تاکنون بیش از 11 شرکت از مجموع شرکت های بيمه خصوصی کشور از این خدمات استفاده نموده اند. شرکت کمک رسان ایران (Iran Assistance) در ارائه این رشته از خدمات از همراهی «مؤسسه ارزیابی درمانی کمک رسان هستی» که مؤسسه تخصصی ازریابی خسارت درمان با مجوز بيمه مرکزی است برخوردار می باشد.

تعرفه کمک رسان ایران بیمه sos

نقش کمک ‌رسان در شرایط بیمه تکمیلی sos

کمک‌رسان‌ها امروزه با همکاری شرکت‌های بيمه به ارایه خدمات بيمه‌ای به بيمه‌ گزار کمک می‌کنند تا خدمات و پوشش‌های بيمه‌ای را دریافت کنند. از آنجایی که یک شرکت کمک‌رسان، شرکت بيمه نیست حق فروش بيمه‌نامه را ندارد اما با همکاری شرکت‌های بيمه می‌تواند با حمایت از این شرکت‌ها در ارایه پوشش‌های بيمه‌ای برای بيمه‌ گزار مؤثر باشد.

شرکت‌ کمک‌رسان، شرکت بيمه نیست و نمی‌تواند بيمه صادر کنند اما با همکاری شرکت‌های بيمه از فعالیت آن‌ها حمایت می‌کنند.

تعهدات بیمه درمانی

بیش از چهارصد شرکت در قالب طرح‌های بیمه درمان گروهی و بیمه دندانپزشکی گروهی، در کنار چندین هزار خانواده، از بیمه کمک رسان ایران استفاده می‌ نمایند.

منبع : شرکت کمک رسان ایران

بیمه تکمیلی sos

نمایندگی ناجی کد 477

بیمه تکمیلی sos شرکت کمک رسان ایران

09353603834sos

آدرس sos : تهران

نمایندگی ناجی کد 477