کمک رسان ایران Iran Assistance

شرکت کمک رسان ایران Iran Assistance sos با اتکا, به شبکه خدماتی گسترده خود در سراسر کشور شامل 35 شعبه و شبکه قراردادی با صدها بیمارستان، درمانگاه، مراکز تشخیصی، آزمایشگاه و کلینیک ‌های دندانپزشکی، ( که در صفحه لیست مراکز درمانی و بیمارستان های طرف قرارداد با sos می توانید رویت نمایید) شریک مورد اعتمادی برای برون‌ سپاری خدمات های درمانی شرکت های بيمه به شمار می رود. شرکتهای بيمه با برون سپاری خدمات به بيمه گذاران درمانی خود از مزایای زیر برخوردار می‌ گردند:

خدمات کمک رسان ایران

درمان و امداد پزشکی

پزشک در منزل

خدمات دندانپزشکی Iran Assistance

کمک رسانی اتومبیل

خدمات مسافرت

خدمات آمبولانس

کمک رسانی حقوقی

کمک رسانی کامپیوتر

و غیره

تاکنون بیش از 11 شرکت از مجموع شرکت های بيمه خصوصی کشور از این خدمات استفاده نموده اند. شرکت کمک رسان ایران (Iran Assistance) در ارائه این رشته از خدمات از همراهی «مؤسسه ارزیابی درمانی کمک رسان هستی» که مؤسسه تخصصی ازریابی خسارت درمان با مجوز بيمه مرکزی است برخوردار می باشد.

تعرفه کمک رسان ایران خدمات sos بین المللی

نقش کمک ‌رسان در شرایط خدمات تکمیلی sos

کمک‌رسان‌ها امروزه با همکاری شرکت‌های بيمه به ارایه خدمات بيمه‌ای به بيمه‌ گزار کمک می‌کنند تا خدمات و پوشش‌های بيمه‌ای را دریافت کنند. از آنجایی که یک شرکت کمک‌رسان، شرکت بيمه نیست حق فروش بيمه‌نامه را ندارد اما با همکاری شرکت‌های بيمه می‌تواند با حمایت از این شرکت‌ها در ارایه پوشش‌های بيمه‌ای برای بيمه‌ گزار مؤثر باشد.

شرکت‌ کمک‌رسان، شرکت بيمه نیست و نمی‌تواند بيمه صادر کنند اما با همکاری شرکت‌های بيمه از فعالیت آن‌ها حمایت می‌کنند.

تعهدات خدمات درمانی

بیش از چهارصد شرکت در قالب طرح‌های خدمات درمان گروهی و خدمات دندانپزشکی گروهی، در کنار چندین هزار خانواده، از خدمات کمک رسان ایران استفاده می‌ نمایند.

منبع : شرکت کمک رسان ایران

بیمه تکمیلی sos

نمایندگی ناجی کد 477

خدمات درمان تکمیلی sos شرکت کمک رسان ایران

آدرس sos : تهران

نمایندگی ناجی کد 477