کمک رسان ایران Iran Assistance

شرکت کمک رسان ایران Iran Assistance sos با اتکا, به شبکه خدماتی گسترده خود در سراسر کشور شامل 35 شعبه و شبکه قراردادی با صدها بیمارستان، درمانگاه، مراکز تشخیصی، آزمایشگاه و کلینیک ‌های دندانپزشکی، ( که در صفحه لیست مراکز درمانی و بیمارستان های طرف قرارداد با sos می توانید رویت نمایید) شریک مورد اعتمادی برای برون‌ سپاری خدمات بیمه های درمانی شرکت های بیمه به شمار می رود. شرکتهای بیمه با برون سپاری خدمات به بیمه گذاران درمانی خود از مزایای زیر برخوردار می‌ گردند:

خدمات کمک رسان ایران  Iran Assistance

درمان و امداد پزشکی Iran Assistance

پزشک در منزل Iran Assistance

خدمات بیمه دندانپزشکی Iran Assistance

کمک رسانی اتومبیل

خدمات بیمه مسافرت Iran Assistance

خدمات آمبولانس Iran Assistance

کمک رسانی حقوقی Iran Assistance

کمک رسانی کامپیوتر Iran Assistance

و غیره

تاکنون بیش از 11 شرکت از مجموع شرکت های بیمه خصوصی کشور از این خدمات استفاده نموده اند. شرکت کمک رسان ایران (Iran Assistance) در ارائه این رشته از خدمات از همراهی «مؤسسه ارزیابی درمانی کمک رسان هستی» که مؤسسه تخصصی ازریابی خسارت درمان با مجوز بیمه مرکزی است برخوردار می باشد.

کمک رسان ایران بیمه sos

تعهدات بیمه درمانی

بیش از چهارصد شرکت در قالب طرح‌های درمان گروهی و دندانپزشکی گروهی، در کنار چندین هزار خانواده، از خدمات کمک رسان ایران استفاده می‌نمایند.

بیمه تکمیلی sos

بیمه تکمیلی sos شرکت کمک رسان ایران

021-22758481

09122071370

تهران