خدمات درمان دندانپزشکی sos کمک رسان

خدمات درمان دندانپزشکی sos کمک رسان

بیمه دندانپزشکی


خدمات بیمه دندانپزشکی sos

هزینه خدمات بیمه دندانپزشکی sos بین 15 تا 20 درصد از کل هزینه های خدمات درمانی-داروئی کشور را تشکیل داده و پس از هزینه های بستری دومین رتبه را در هزینه های درمانی- داروئی کشور دارد. فقدان بیمه های مناسب دندانپزشکی موجب آن گشته که نزدیک به 90 درصد از هزینه های دندانپزشکی sos بدون هرگونه پوشش بیمه ای از جیب مردم پرداخت شود. متوسط هزینه های دندانپزشکی بیش از 3 برابر متوسط هزینه های رادیولوژی و بیش از 5 برابر هزینه خدمات آزمایشگاهی است. بیش از 91 درصد از خدمت بیمه دندانپزشکی در مراکز خصوصی عرضه می گردند.

شرکت بیمه sos باتوجه به نیاز روزافزون مردم به این خدمات و با فراهم ساختن یک شبکه خدمات بیمه دندانپزشکی sos متشکل از دهها کلینیک تخصصی و با استفاده از پوشش های مناسب صادره از سوی بیمه گر طرح خدمات بیمه دندانپزشکی را در دسترس اعضاء خود قرار می دهد.
خدمات بیمه دندانپزشکی به مزایای عضویت کمک رسان اضافه شد

بدنبال درخواست مکرر اعضاء برای اضافه نمودن طرح خدمات بیمه دندانپزشکی sos به مزایای عضویت در کمک رسان و پس از اجرای موفق طرح های حذف فرانشیز بستری، تخفیف عدم خسارت و پوشش ویزیت، دارو و آزمایش قبل و بعد از بستری و پس از کسب موافقت بیمه گر کمک رسان طرح بیمه دندانپزشکی sos کمک رسان از تاریخ 1400/1/1 در دسترسی متقاضیان قرار دارد.

مشخصات عمده طرح ها به شرح زیر است :

 
سقف تعهدات بیمه دندانپزشکی sos طرح طلایی بیمه دندانپزشکی sos طرح نقره ای بیمه دندانپزشکی sos
سقف تعهدات سالیانه (ریال) 55,000,000 25,000,000
حق عضویت سالیانه برای هر نفر (ریال) 14,000,000 8,500,000

به مبالغ فوق معادل ۹٪ بعنوان ، مالیات بر ارزش افزوده، اضافه می گردد.

میزان فرانشیز : ۳۰ درصد

دوره انتظار : ۳ ماه

تعرفه: تعرفه های پیوست و سالیانه با مراکز طرف قرارداد بیمه دندانپزشکی sos .
شرط عضویت در بیمه دندانپزشکی sos : درخواست همه اعضاء مندرج در فرم درخواست عضویت و یا تمدید.
مراکز طرف قرارداد بیمه دندانپزشکی sos در تهران: 56 مرکز و کلینیک.
امکان مراجعه به مراکز و مطب های غیرطرف قرارداد: آزاد است اما هزینه براساس تعرفه های قراردادی محاسبه می گردد.
مدارک مورد نیاز: تکمیل فرم درخواست عضویت، تصویر کارت ملی و صفحات اول و دوم شناسنامه، و 2 قطعه عکس.

بیمه تکمیلی sos

بیمه تکمیلی sos شرکت کمک رسان ایران

021-22758481

09122071370

میرداماد، میدان مادر، مجتمع اداری تجاری مریم، طبقه 1-، واحد 111