مراکز درمانی بیماران مبتلا به ویروس کرونا

عطف به بخشنامه شماره 335/115/د مورخ 1398/12/01 سازمان اورژانسی کشورمبني بر ممنوعیت بکارگیري آمبولانس خصوصي جهت انتقال بیماران مشکوک به ویروس کرونا و به منظور حفظ سلامتي سایر اعضاء محترم تا اطلاع ثانوي آمبولانس کمک رسان از انتقال بیماران با علائم بیماری فوق معذور میباشد و متقاضیان این خدمت باید با اورژانس کشوری تماس حاصل نمایند .

 به همین اعتبار و به منظورحفظ سلامتي سایر اعضاء محترم خدمات پزشک و پرستار در منزل نیز تا اطلاع ثانوي برای بیماران با علائم فوق انجام نخواهد پذیرفت و خدمات به این دسته از بیماران به صورت مشاوره تلفني و تصویري صورت می پذیرد .

اعضاي محترمی که با علائمي از قبیل تب , سرفه , نارسائي تنفسي , اسهال و استفراغ مواجه هستند ضروری است تا فوراً مورد مشاوره پزشک قرار گیرند .

لیست مراکز درمانی و بیمارستان های، بیماران مشکوک یا مبتلا به ویروس کرونا

مراکز درمانی و بیمارستان های، بیماران مبتلا به ویروس کرونا

مراکز درمانی و بیمارستان های، بیماران مبتلا به ویروس کرونا

مراکز درمانی و بیمارستان های، بیماران مبتلا به ویروس کرونا

مراکز درمانی و بیمارستان های، بیماران مبتلا به ویروس کرونا

مراکز درمانی و بیمارستان های، بیماران مبتلا به ویروس کرونا

بیمه تکمیلی sos

بیمه تکمیلی sos شرکت کمک رسان ایران

021-22229864

021-22229867

021-22758481

09353603834

میرداماد، میدان مادر، مجتمع اداری تجاری مریم، طبقه 2، واحد 1