خدمات درمان تکمیلی گروهی و شرکتی sos کمک رسان

خدمات درمان تکمیلی گروهی و شرکتی sos کمک رسان

بیمه درمان گروهی و شرکتی

شرکت ها و گروه ها جهت دریافت شرایط بیمه شدن تعرفه ها و حق بیمه ها فرم درخواستی زیر را تکمیل و ارسال نمایند. (ارسال از طریق واتساپ به شماره 09122071370)

کمک رسان ایران

فرم درخواست بیمه درمان شرکت و گروهی

فرم درخواست بیمه درمان شرکت و گروهی

بیمه درمانی چیست؟

بیمه تکمیلی sos

بیمه تکمیلی sos شرکت کمک رسان ایران

021-22229864

021-22229867

021-22758481

09353603834

میرداماد، میدان مادر، مجتمع اداری تجاری مریم، طبقه 2، واحد 1