مراحل دریافت معرفی نامه sos

مراحل دریافت معرفی نامه sos

مراحل دریافت معرفی نامه sos طرح انفرادی خانواده

ارسال دستور پزشک و کارت ملی به واتساپ 09026673971 جهت معرفی نامه جهت مرکز درمانی (قید نام مرکز درمانی طرف قرارداد الزامیست).

مراحل دریافت معرفی نامه دندانپزشکی sos طرح انفرادی خانواده

ارسال دستور پزشک مرکز طرف قراداد از طرف مرکز درمانی و دریافت تایید و معرفی نامه

خدمات طرح انفرادی خانواده sos

خدمات درمان خانواده (طرح خانواده)

جدول حق عضویت سالیانه شرکت کمک رسان ایران sos از تاریخ 1402/01/01

 

خدمات درمان تکمیلی sos

بیمه تکمیلی sos

نمایندگی ناجی کد 477

بیمه تکمیلی sos شرکت کمک رسان ایران

021-22229864sos

021-22611723sos

021-22758481sos

09353603834sos

آدرس sos : تهران

نمایندگی ناجی کد 477