دستورالعمل کشوری کرونا ویروس

دستورالعمل کشوری کرونا ویروس جدید(2019-nCoV)

شامل مراقبت، کنترل عفونت و مواد ضدعفونی کننده، تشخیص آزمایشگاهی، درمان و ارجاع بیماران مشکوك، محتمل و قطعی، و توصیه هاي سلامت محیط و کار

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی نسخه بهمن ماه 1398

دانلود فایل PDF  و مشاهده دستورالعمل

دستورالعمل کشوری کرونا ویروس جدید(2019-nCoV)

منبع : شرکت کمک رسان ایران

بیمه تکمیلی sos

نمایندگی ناجی کد 477

خدمات درمان تکمیلی sos شرکت کمک رسان ایران

آدرس sos : تهران

نمایندگی ناجی کد 477