نمایندگی ناجی کد 477

مراکز درمانی طرف قرارداد با شرکت کمک رسان ایران sos
بیمارستان های طرف قرارداد با شرکت کمک رسان ایران sos
بیمارستان های دولتی طرف قرارداد با کمک رسان
مراکز درمانی طرف قرارداد بیمارستان های طرف قرارداد مراکز طرف قرارداد داروخانه های طرف قرارداد
مراکز درمانی طرف قرارداد با بیمه sos بیمارستان های طرف قرارداد با بیمه sos مراکز طرف قرارداد با بیمه sos داروخانه طرف قرارداد با بیمه sos
مراکز طرف قرارداد با کمک رسان
مراکز درمانی طرف قرارداد بیمارستان های طرف قرارداد مراکز طرف قرارداد داروخانه های طرف قرارداد
مراکز درمانی بیمه sos مراکز طرف قرارداد با بیمه sos بمایرستان های بیمه sos داروخانه های طرف قرارداد با بیمه sos
مراکز طرف قرارداد با بیمه sos مراکز بیمه sos مراکز بیمه sos مراکز طرف قرارداد با بیمه sos
مراکز طرف قرارداد با بیمه sos مراکز بیمه sos مراکز طرف قرارداد با بیمه sos داروخانه های طرف قرارداد بیمه sos
خدمات شرکت کمک رسان ایران

بیمه sos

شرکت بیمه sos

بیمه تکمیلی انفرادی sos کمک رسان

بیمه درمان تکمیلی sos کمک رسان

بیمه sos یک شرکت بین المللی است که بیش از ۳۰ سال در ایران فعالیت دارد. بیمه sos به صورت انفرادی ،خانواده ،گروهی و شرکتی عضو میپذیرد. و طرف قرارداد تمام بیمارستانهای درجه یک (مراکز طرف قرارداد بیمه sos) و ۷۰ درصد مراکز درمانی سرپایی و پاراکلینیک درجه یک میباشد. بیمه درمان تکمیلی sos نیازی به بیمه گر اول ندارد. و شامل بالاترین سقف تعهدات بیمارستانی و سرپایی و پاراکلینیک میباشد. که شامل بیمه عمر حوادث نیز میباشد.

بیمه تکمیلی sos کمک رسان

نمایندگی ناجی کد 477

بیمه تکمیلی sos شرکت کمک رسان ایران

021-22229864sos

021-22229867sos

021-22758481sos

09353603834sos

آدرس sos : میرداماد، میدان مادر، مجتمع اداری تجاری مریم، طبقه 2، واحد 1

نمایندگی ناجی کد 477