بیمه درمانی چیست؟

بیمه درمانی بیمه ای است که کل یا بخشی از خطر ابتلا به شخص را که متحمل هزینه های پزشکی است ، پوشش می دهد و خطر را برای تعداد زیادی از افراد گسترش می دهد. با تخمین خطر کلی هزینه های مراقبت های بهداشتی و سیستم بهداشتی و درمانی بیش از استخر خطر ، یک بیمه گذار می تواند یک ساختار مالی معمول مانند حق بیمه ماهانه یا مالیات حقوق و دستمزد را تهیه کند تا بتواند برای پرداخت مزایای مراقبت های بهداشتی مندرج در بیمه ، هزینه ای را برای پرداخت هزینه های خدمات درمانی ارائه دهد. توافق این مزایا توسط یک سازمان مرکزی مانند آژانس دولتی ، مشاغل خصوصی یا نهاد غیر انتفاعی اداره می شود

مطابق اعلام انجمن بیمه سلامت آمریكا ، بیمه درمانی به عنوان "پوششی گفته می شود كه پرداخت مزایا در نتیجه بیماری یا جراحت را فراهم می كند. این بیمه شامل خسارت ناشی از تصادف ، هزینه پزشکی ، معلولیت یا مرگ و میر تصادفی" نیز می شود

بیمه نامه درمانی عبارت است از

یک قرارداد بین یک شرکت بیمه یا خدمات درمانی و یک فرد یا حامی وی (به عنوان مثال یک کارفرما یا یک سازمان جامعه). این قرارداد می تواند در مورد بیمه خصوصی قابل تمدید (به عنوان مثال سالانه ، ماهانه) باشد ونوع و میزان هزینه های مراقبت های بهداشتی که توسط بیمه کننده خدمات درمانی پوشش داده می شود ، بصورت کتبی ، در یک قرارداد عضو یا جزوه "اثبات پوشش" برای بیمه خصوصی یا در یک بیمه نامه ملی برای بیمه های عمومی مشخص شده است
شرح تعهدات و حق بیمه ها به صورت مفصل اعلام میگردد در قرارداد.
مراکز درمانی طرف قرارداد با sos اعلام میگردد.

بیمه درمان تکمیلی sos و بیمه درمانی چیست؟ بیمه تکمیلی


Health insurance is an insurance that covers the whole or a part of the risk of a person incurring medical expenses, spreading the risk over a large number of persons. By estimating the overall risk of health care and health system expenses over the risk pool, an insurer can develop a routine finance structure, such as a monthly premium or payroll tax, to provide the money to pay for the health care benefits specified in the insurance agreement.[1] The benefit is administered by a central organization such as a government agency, private business, or not-for-profit entity.

According to the Health Insurance Association of America, health insurance is defined as "coverage that provides for the payments of benefits as a result of sickness or injury. It includes insurance for losses from accident, medical expense, disability, or accidental death and dismemberment"

A health insurance policy is

A contract between an insurance provider (e.g. an insurance company or a government) and an individual or his/her sponsor (e.g. an employer or a community organization). The contract can be renewable (e.g. annually, monthly) or lifelong in the case of private insurance, or be mandatory for all citizens in the case of national plans. The type and amount of health care costs that will be covered by the health insurance provider are specified in writing, in a member contract or "Evidence of Coverage" booklet for private insurance, or in a national health policy for public insurance.

Iran Assistance

بیمه تکمیلی sos

بیمه تکمیلی sos شرکت کمک رسان ایران

021-22229864

021-22229867

021-22758481

09353603834

میرداماد، میدان مادر، مجتمع اداری تجاری مریم، طبقه 2، واحد 1